BẢNG GIÁ

Phần mềm hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây với mức độ an toàn, bảo mật, phát hành nhanh chóng.
HÃY CHỌN GÓI DỊCH VỤPhù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp bạn
 • GÓI 1: 200 hóa đơn

  159.000 đ
  • Số lượng hoá đơn: 200
  • Thời gian lưu trữ: 10 năm
  • Thời gian sử dụng: không giới hạn
  • Không gian lưu trữ: đám mây
  • Hệ thống ổ đĩa truy xuất: SSD
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 đ
 • GÓI 2: 500 hóa đơn

  349.000 đ
  • Số lượng hoá đơn: 500
  • Thời gian lưu trữ: 10 năm
  • Thời gian sử dụng: không giới hạn
  • Không gian lưu trữ: đám mây
  • Hệ thống ổ đĩa truy xuất: SSD
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 đ
 • GÓI 3: 1000 hóa đơn

  490.000 đ
  • Số lượng hoá đơn: 1000
  • Thời gian lưu trữ: 10 năm
  • Thời gian sử dụng: không giới hạn
  • Không gian lưu trữ: đám mây
  • Hệ thống ổ đĩa truy xuất: SSD
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 đ
 • GÓI 4: 2.000 hóa đơn

  790.000 đ
  • Số lượng hoá đơn: 2000
  • Thời gian lưu trữ: 10 năm
  • Thời gian sử dụng: không giới hạn
  • Không gian lưu trữ: đám mây
  • Hệ thống ổ đĩa truy xuất: SSD
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 đ
 • GÓI 5: 5.000 hóa đơn

  1.790.000 đ
  • Số lượng hoá đơn: 5000
  • Thời gian lưu trữ: 10 năm
  • Thời gian sử dụng: không giới hạn
  • Không gian lưu trữ: đám mây
  • Hệ thống ổ đĩa truy xuất: SSD
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 đ
 • GÓI 6: 10.000 hóa đơn

  2.900.000 đ
  • Số lượng hoá đơn: 10000
  • Thời gian lưu trữ: 10 năm
  • Thời gian sử dụng: không giới hạn
  • Không gian lưu trữ: đám mây
  • Hệ thống ổ đĩa truy xuất: SSD
  • Phí khởi tạo: 1.000.000 đ