Gọi miễn phí
Gọi miễn phí

CHỮ KÝ SỐ

Chữ ký số (hay còn gọi là token) là một thiết bị được mã hóa tất cả các dữ liệu, thông tin của một doanh nghiệp dùng để ký thay cho chữ ký trên các loại văn bản và tài liệu số thực hiện trong các giao dịch điện tử qua mạng internet.
BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐHãy chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn
 • Doanh nghiệp 1

  1.680.000đ
  • Thời hạn: 12 tháng
  • Phí dịch vụ: 1.180.000 đ
  • USB Token: 500.000 đ
 • Doanh nghiệp 2

  2.480.000đ
  • Thời hạn: 24 tháng
  • Phí dịch vụ: 1.980.000 đ
  • USB Token: 500.000 đ
 • Doanh nghiệp 3

  2.800.000đ
  • Thời hạn: 36 tháng
  • Phí dịch vụ: 2.800.000 đ
  • USB Token: Miễn phí
 • Cá nhân 1

  726.000đ
  • Thời hạn: 12 tháng
  • Phí dịch vụ: 550.000 đ
  • USB Token: 176.000 đ
 • Cá nhân 2

  1.126.000đ
  • Thời hạn: 24 tháng
  • Phí dịch vụ: 950.000 đ
  • USB Token: 176.000 đ
 • Cá nhân 3

  1.426.000đ
  • Thời hạn: 36 tháng
  • Phí dịch vụ: 1.250.000 đ
  • USB Token: 176.000