Gọi miễn phí
Gọi miễn phí

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử

Các thông tin liên quan đến sử dụng hóa đơn điện tử

Phần 1 - đăng ký thông tin ký số lần đầu và tạo mẫu hóa đơn

Để sử dụng được phần mềm Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Hóa Đơn Biz tại địa chỉ https://login.hoadon.biz/ Bạn cần thực hiện 3 thao tác sau:

  1. Đăng ký thông tin chữ ký số trên hệ thống.
  2. Tạo mới mẫu hóa đơn
  3. Tạo thông báo phát hành

Sau đây là hướng dẫn thực hiện:

Phần 1: Đăng ký thông tin chữ ký số trên hệ thống Hóa Đơn Biz

Lưu ý: việc đăng ký này chỉ thực hiện khi lần đầu đăng nhập vào hệ thống.

Để vào giao diện đăng ký thông tin vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: cắm usb token vào máy tính

Bước 2: Cài phần mềm Nhân Hòa Sign vào máy tính (nếu chưa cài bấm vào đây để tải).

Bước 3: vào giao diện đăng ký thông tin chữ ký số.

Bấm Thêm mới để lấy thông tin chứ ký số.

Lưu ý: sau khi bấm thêm mới nếu xuất hiện thông báo bên dưới thì bạn chưa cài phần mềm Nhân Hòa Sign. Vui lòng cài và thao tác lại. 

Bước 3: trên giao diện hiển thị thông tin chữ ký số bấm Lưu thông tin(3) để đăng ký thông tin.

Danh sách thông tin chữ ký số đăng ký đã được đăng ký thành công

Phần 2: Tạo mới mẫu hóa đơn

Bước 1: Chọn mục Mẫu hóa đơn(4), sau đó chọn tab Mẫu quyết định(5) và bấm vào Thêm mới(6)

Bước 2: Nhập thông tin cho mẫu hóa đơn và bấm Thêm mẫu(7) để hoàn tất tạo mẫu hóa đơn

Bước 3: duyệt mẫu hóa đơn. Bấm Duyệt mẫu(8) để duyệt mẫu hóa đơn. 

Nhập mã PIN để duyệt mẫu:

Lưu ý: giao diện nhập mã PIN có thể có chút khác biệt nếu bạn dùng usb token của nhà cung cấp khác.

Sau khi duyệt mẫu hóa đơn bạn tải hóa đơn dạng ảnh về để báo cáo thuế.

Phần 3: Tạo thông báo phát hành(TBPH) để cấp số cho mẫu hóa đơn

Sau khi thuế duyệt mẫu bạn phải tạo thông báo phát hành chính là những thông tin trên thuế:  loại hóa đơn, mẫu số ký hiệu, dãy số,...

Bước 1: vào giao diện tạo TBPH. Chọn mục Thông báo phát hành (10), tab Thông báo phát hành (11), Thêm mới(12).

Bước 2. Thêm mới thông tin TBPH. Kiểm tra thông tin công ty(13), bấm tạo dãy số(14) để thêm thông tin TBPH

Bước 3: thêm thông tin chi tiết cho TBPH. Bấm Lưu lại để lưu thông tin

Bước 4: duyệt TBPH để cấp số. Thao tác giống như thao tác duyệt mẫu

Như vậy là Bạn đã hoàn thành thao tác tạo mẫu hóa và duyệt thông báo phát hành. Xem tiếp: Hướng dẫn tạo và phát hành hóa đơn