Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử

Các thông tin liên quan đến sử dụng hóa đơn điện tử

Phần 2 - Hướng dẫn tạo và phát hành hóa đơn

Để tạo mới được hóa đơn bạn phải có mẫu hóa đơn và gửi lên thuế duyệt mới có thể phát hành hóa đơn. Sau đây là hướng dẫn tạo mẫu hóa đơn và thông báo phát hành gồm 2 phần:

  1. Tạo mới hóa đơn
  2. Ký và phát hành hóa đơn

Phần 1: Tạo mới hóa đơn

Bước 1. Tạo mới hóa đơn

Để tạo hóa đơn mới, bạn chọn mục Hóa đơn đầu ra(1) và bấm Thêm mới(2).

Giao diện thêm mới hóa đơn sẽ hiển thị như sau: Thông tin hóa đơn(3), Thông tin người mua(4), Thêm chi tiết(5), Lưu lại(6) để lưu thông tin hóa đơn.  Để thêm hàng hóa, dịch vụ nhấp chọn thông tin chi tiết để thêm hàng hóa, dịch vụ vào hóa đơn.

Bước 2: Thêm chi tiết hàng hóa, dịch vụ:

Nhấp chọn Thêm chi tiết(5). Giao diện như sau:

Nhập các trường thông tin cho dịch vụ - hàng hóa, sau đó bấm Lưu (7) để hoàn thành và lưu lại.

Lưu ý: Nếu hóa đơn có nhiều loại dịch vụ - hàng hóa, Bạn có thể bấm nút Lưu & Nhập tiếp để nhập thông tin cho các mặt hàng khác.

Bước 3: Lưu hóa đơn. Sau khi hoàn thành nhập thông tin hàng hóa cho hóa đơn. Bấm Lưu(10) để lưu hóa đơn vào hệ thống

Phần 2: Ký & Phát hành hóa đơn

Bước 1: bạn bấm vào biểu tượng Ký hóa đơn(8) 

Bước 2: Bạn có thể chọn Ký hóa đơn(9) hoặc Ký & Gửi mail(10) để phát hành hóa đơn.

Bước 3: Nhập mã PIN của usb token:

Nhập mã PIN(11) và nhấn Enter để ký hóa đơn.

Phần 3: Gửi mail phát hành hóa đơn. Bấm vào biểu tượng Gửi(11)

Bước 1: nếu bạn nhập mail nhận hóa đơn lúc tạo hóa đơn thì khi bấm vào biểu tượng này hệ thống sẽ tự động gửi thông tin hóa đơn đến mail đó. Trường hợp chưa có mail thì hệ thống sẽ hiển thị giao diện để bạn nhập mail(12) vào và chọn Gửi mail(13).

Đến đây bạn đã hoàn thành việc tạo và phát hành hóa đơn. Xem thêm những hướng dẫn khác...