Gọi miễn phí
Gọi miễn phí

Tin tức

Các thông tin liên quan đến hóa đơn điện tử

Thông tư 88/2020/TT-BTC: sửa đổi Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử

Ngày 30-10-2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư 68/2019/TT-BTC. Nhiều nội dung mới đáng lưu ý cho doanh nghiệp tại thông tư này.

Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định về hóa đơn điện tử

Ngày 19/10/2020, Chính Phủ ban hàng Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, Nghị định này cũng nêu rõ về thời gian áp dụng hóa dụng hóa đơn điện tử. Nhằm đồng nhất các văn bản quy định, hướng dẫn về hóa đơn điện tử, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đồi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

Sửa đổi Khoản 2, Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC: Kể từ nay cho đến hết ngày 30/6/2022, các văn bản của Bộ Tài chính sau đây vẫn có hiệu lực thi hành:

- Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;

- Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính);

- Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế;

- Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015;

- Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

Ảnh chụp Thông tư 88/2020/TT-BTC

Bãi bỏ khoản 3, khoản 4 Điều 26 tại thông tư 68/2019/TT-BTC vì lùi ngày bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử sang 01-07-2022

“3. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này.

4. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính nêu tại Khoản 2 Điều này hết hiệu lực thi hành.”

Thông tư 88/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/11/2020.

HOADON.BIZ khẳng định chất lượng dịch vụ với chương trình trải nghiệm 100% miễn phí

 

 

Trải qua những tiêu chí khắt khe về năng lực và kinh nghiệm triển khai, HOADON.BIZ - phần mềm hóa đơn điện tử được phát triển bởi Công ty TNHH Phần Mềm Nhân Hòa, tự hào là nhà cung cấp được Cục Thuế Hà Nội đánh giá, tin tưởng lựa chọn và giới thiệu để các doanh nghiệp/ tổ chức an tâm liên hệ sử dụng.

 

Thấu hiểu được nhu cầu của doanh nghiệp khi muốn trải nghiệm, làm quen với hệ thống của NCC trước khi đăng ký chính thức, HOADON.BIZ mang đến ưu đãi đặc biệt:

- Miễn phí 100% gói 50 hóa đơn giúp doanh nghiệp trải nghiệm dùng thử.

- Còn bao nhiêu hóa đơn giấy - tặng thêm bấy nhiêu HĐĐT

- Còn bao nhiêu HĐĐT ở nhà cung cấp cũ - Tặng bấy nhiêu HĐĐT khi chuyển đổi sang HOADON.BIZ

- Miễn phí 100% chi phí khởi tạo trị giá 1.000.000đ

- Miễn phí 100% chi phí lưu trữ, tra cứu hóa đơn lên đến 10 năm

- Hỗ trợ 100% thủ tục đăng ký sử dụng HĐĐT với Cơ quan Thuế

 

Mọi thông tin chi tiết cũng như giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ với HOADON.BIZ qua hotline: 1900 6680 hoặc email: info@hoadon.biz