Gọi miễn phí
Gọi miễn phí

Tin tức

Các thông tin liên quan đến hóa đơn điện tử

Lộ trình bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử tại Nghị định 123

Vào ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Nghị định này đã bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử.

Chưa bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử từ ngày 01/11/2020

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn, chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022. Cụ thể, bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hoá đơn điện tử như sau:

“2. Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.”

“4. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.”

Như vậy, không còn bắt buộc các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành việc sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/11/2020.

Ngoài ra, Điều 60 Nghị định này còn quy định “được sử dụng hóa đơn giấy đến hết ngày 30/6/2022 đối với những hóa đơn đã thông báo phát hành trước ngày 19/10/2020”.

Lộ trình bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

 

Từ ngày 19/10/2020:

Đối tượng 1: Đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đang sử dụng hóa đơn giấy (đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua của cơ quan thuế) trước ngày nghị định 123/2020/NĐ-CP được ban hành thì:

- Được tiếp tục sử dụng đến ngày 30/06/2022

- Trường hợp từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/06/2022, Cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP hoặc nghị định 119/2018/NĐ-CP:

+ Nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy (Đặt in, tự in, mua của CQT) thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu số 03/DL-HDDT phụ lục IA ban hành theo nghị định 123/2020/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT

+ Nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì thực hiện theo thông báo của cơ quan thuế

Đối tượng 2Đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đang sử dụng hóa đơn điện tử (có mã của CQT hoặc không có mã của CQT) đã phát hành trước ngày 19/20/2020 thì:

- Được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng đến hết ngày 30/06/2022

- Trường hợp từ ngày 19/20/2020 đến ngày 30/06/2022, Cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP hoặc nghị định 119/2018/NĐ-CP:

+ Nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu số 03/DL-HDDT phụ lục IA ban hành theo nghị định 123/2020/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT

+ Nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì thực hiện theo thông báo của cơ quan thuế

Đối tượng 3: Doanh nghiệp thành lập mới (từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/06/2022)

- Được phát hành và sử dụng hóa đơn đặt in, tự in hoặc mua của CQT (hóa đơn giấy)

- Nếu cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử của nghị định 123/2020/NĐ-CP thì:

+ Trường hợp 1: Nếu doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế (áp dụng hóa đơn điện tử)

+ Trường hợp 2: Nếu doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy (hóa đơn tự in/đặt in) thì phải thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu số 03/DL-HDDT phụ lục IA ban hành theo nghị định 123/2020/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT

Từ ngày 01/7/2020:

Bắt buộc toàn bộ doanh nghiệp trên cả nước đều phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp nên chuyển đổi sớm sang hóa đơn điện tử

Nhằm tránh tình trạng quá tải, ùn tắc khi sát thời hạn. HOADON.BIZ - phần mềm hóa đơn điện tử được phát triển bởi Công ty TNHH Phần Mềm Nhân Hòa – tự hào là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp HĐĐT uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam mang đến những gói ưu đãi đặc biệt hấp dẫn:

- Còn bao nhiêu hóa đơn giấy - tặng thêm bấy nhiêu HĐĐT

- Còn bao nhiêu HĐĐT ở nhà cung cấp cũ - Tặng bấy nhiêu HĐĐT khi chuyển đổi sang HOADON.BIZ

- Miễn phí 100% gói 50 hóa đơn giúp doanh nghiệp trải nghiệm làm quen.

- Miễn phí 100% chi phí khởi tạo trị giá 1.000.000đ

- Miễn phí 100% chi phí lưu trữ, tra cứu hóa đơn lên đến 10 năm

- Hỗ trợ 100% thủ tục đăng ký sử dụng HĐĐT với Cơ quan Thuế