Gọi miễn phí
Gọi miễn phí

TÍNH NĂNG

Phần mềm hóa đơn điện tử HOADON.BIZ giúp dễ dàng tạo lập, phát hành, quản lý hóa đơn với nhiều tính năng cao cấp, phù hợp đa dạng loại hình, quy mô doanh nghiệp
Tính năng cơ bản
 • Lập mới hóa đơn điện tử, điều chỉnh, thay thế, xóa bỏ hóa đơn dễ dàng

  Lập mới hóa đơn điện tử, điều chỉnh, thay thế, xóa bỏ hóa đơn dễ dàng

 • Báo cáo đầy đủ về hóa đơn, khách hàng, doanh thu, xuất dữ liệu hóa đơn ra phần mềm kê khai thuế…

  Báo cáo đầy đủ về hóa đơn, khách hàng, doanh thu, xuất dữ liệu hóa đơn ra phần mềm kê khai thuế…

 • Lập & xuất các báo cáo với những trường thông tin có liên quan

  Lập & xuất các báo cáo với những trường thông tin có liên quan

 • Tự động cập nhật phiên bản mới khi có thay đổi về nghiệp vụ.

  Tự động cập nhật phiên bản mới khi có thay đổi về nghiệp vụ.

Tính năng nâng cao
 • Phê duyệt hóa đơn, gửi hóa đơn đi xác thực theo lô nhiều hóa đơn cùng một lúc

  Phê duyệt hóa đơn, gửi hóa đơn đi xác thực theo lô nhiều hóa đơn cùng một lúc

 • Tích hợp truyền nhận dữ liệu từ các hệ thống CRM, ERP, phần mềm kế toán và các phần mềm có sẵn tại doanh nghiệp

  Tích hợp truyền nhận dữ liệu từ các hệ thống CRM, ERP, phần mềm kế toán và các phần mềm có sẵn tại doanh nghiệp

 • Cổng ký tiện dụng: Một chữ ký số dùng cho nhiều điểm xuất hóa đơn

  Cổng ký tiện dụng: Một chữ ký số dùng cho nhiều điểm xuất hóa đơn

 • Phê duyệt hóa đơn, gửi xác thực cùng lúc nhiều hóa đơn

  Phê duyệt hóa đơn, gửi xác thực cùng lúc nhiều hóa đơn

Mô hình triển khai hóa đơn điện tử namelogo