Bảng giá

Gói cước

Chọn gói dịch vụ phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Nhiều gói cước phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp của bạn

Gói 200 hóa đơn
179.000
VNĐ/Gói
Số lượng hóa đơn: 200 Thời gian lưu trữ: 10 năm Thời gian sử dụng: không giới hạn Không gian lưu trữ: đám mây Hệ thống ổ đĩa truy xuất: SSD Phí khởi tạo: Miễn phí
Gói 500 hóa đơn
350.000
VNĐ/Gói
Số lượng hóa đơn: 500 Thời gian lưu trữ: 10 năm Thời gian sử dụng: không giới hạn Không gian lưu trữ: đám mây Hệ thống ổ đĩa truy xuất: SSD Phí khởi tạo: Miễn phí
Gói 1000 hóa đơn
600.000
VNĐ/Gói
Số lượng hóa đơn: 1000 Thời gian lưu trữ: 10 năm Thời gian sử dụng: không giới hạn Không gian lưu trữ: đám mây Hệ thống ổ đĩa truy xuất: SSD Phí khởi tạo: Miễn phí
Gói 2000 hóa đơn
1.050.000
VNĐ/Gói
Số lượng hóa đơn: 2000 Thời gian lưu trữ: 10 năm Thời gian sử dụng: không giới hạn Không gian lưu trữ: đám mây Hệ thống ổ đĩa truy xuất: SSD Phí khởi tạo: Miễn phí
Gói 5000 hóa đơn
2.125.000
VNĐ/Gói
Số lượng hóa đơn: 5000 Thời gian lưu trữ: 10 năm Thời gian sử dụng: không giới hạn Không gian lưu trữ: đám mây Hệ thống ổ đĩa truy xuất: SSD Phí khởi tạo: Miễn phí
Gói 10.000 hóa đơn
3.250.000
VNĐ/Gói
Số lượng hóa đơn: 10.000 Thời gian lưu trữ: 10 năm Thời gian sử dụng: không giới hạn Không gian lưu trữ: đám mây Hệ thống ổ đĩa truy xuất: SSD Phí khởi tạo: Miễn phí

Phần mềm hóa đơn điện tử, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của cơ quan thuế

Logo

Gói cước

Bảng giá chữ ký số

Doanh nghiệp 1
1.680.000đ
VNĐ/Gói
Thời hạn: 12 tháng Phí dịch vụ: 1.180.000 VNĐ USB Token: 500.000 VNĐ
Doanh nghiệp 2
2.480.000
VNĐ/Gói
Thời hạn: 24 tháng Phí dịch vụ: 1.980.000 VNĐ USB Token: 500.000 VNĐ
Doanh nghiệp 3
2.800.000
VNĐ/Gói
Thời hạn: 36 tháng Phí dịch vụ: 2.800.000 VNĐ USB Token: Miễn phí
Cá nhân 1
726.000đ
VNĐ/Gói
Thời hạn: 12 tháng Phí dịch vụ: 550.000 VNĐ USB Token: 176.000 VNĐ
Cá nhân 2
1.126.000
VNĐ/Gói
Thời hạn: 24 tháng Phí dịch vụ: 950.000 VNĐ USB Token:176.000 VNĐ
Cá nhân 3
1.426.000
VNĐ/Gói
Thời hạn: 36 tháng Phí dịch vụ: 1.250.000 VNĐ USB Token: 176.000 VNĐ